Ouderkerk aan de Amstel, Sint Urbanuskerk

Foto’s: Fotoverzameling C.A.J. Ammerlaan

Onder het rozetvenster van St. Caecilia prijkt op het oksaal van de kerk het orgel, dat in 1878 is ingewijd. Het is het werk van J. Vollebregt jr., orgelbouwer te ‘s-Hertogenbosch en destijds een geschenk van de parochianen aan hun jubilerende pastoor Claasen. Het orgel is één
van de drie grote meesterwerken van het Bossche orgelbedrijf Vollebregt & Zoon, dat door vader Vollebregt in de jaren veertig was gesticht.
Voor zover bekend is dit nog het enige bewaardgebleven grote Vollebregt-orgel in Noord Nederland. Het is voorzien van een neogotische orgelkas en front, die duidelijk de kenmerken dragen van een ontwerp van de architect van de kerk, Pierre (Petrus) J. H. Cuypers.
In grote lijnen kan men zeggen, dat mede dankzij de voorzichtige restauraties van 1923 en 1954 het orgel nog goed bewaard is gebleven en veel van het originele klankconcept is behouden. Volgens Jespers en Van Sleuwen (Tot roem van zijn makers. Een studie over J.J. Vollebregt & Zoon, Mr. orgelmakers te ‘s-Hertogenbosch, ‘s-Hertogenbosch, 1978) heeft het orgel van Ouderkerk enerzijds duidelijk een accent op fluitkarakter, anderzijds is met de vele strijkers en ronde tongwerken een romantisch klankbeeld nagestreefd. De beide auteurs geven voorts aan, dat het orgel in het algemeen bescheiden klinkt, dat de tongwerken pas enige felheid aanbrengen en dat het zijn karakteristieke intonatie goed heeft behouden.
De kas, de windladen, de klaviatuur, de speel- en registermechaniek en verreweg het grootste deel van het pijpwerk verkeren nog in hun oorspronkelijke staat. Verdwenen zijn de 3 spaanbalgen, de oorspronkelijke frontpijpen van de Octaafbas 8′ en daarnaast de registers Fluit dolce 8′ en Hobo 8′ disc. van het Positief. Voor deze zijn bij de genoemde restauraties een nieuwe Hobo 8’ en een Sesquialter in de plaatsgekomen. De restauratie die thans door de firma Verschueren wordt ondernomen, zal echter zo veel mogelijk terugkeren naar de oude dispositie van Vollebregt en deze komt er weer als volgt uit te zien:

info: http://www.kerkenouderkerk.nl

Dispositie:

II. Hoofdwerk: (C-f3) 
Bourdon 16′
Prestant 8′
Holpijp 8′
Salicionaal 8′
Octaaf 4′
Gedekte Fluit 4′
(Gems) Quint 3′
Nachthoorn 2′
Mixtuur 3 sterk
Trompet B/D 8′

I. Onderpositief: (C-f3)
Prestant 8′
Bourdon 8′
Viola di Gamba 8′
Fluit dolce 8′
Salicet 4′
Roerfluit 4′
Gemshoorn 2′
Hobo discant 8′

Pedaal: (C-c1)
(Open) Subbas 16′
Octaafbas 8′
Wijd gedekt 8′
Prestant 4′
Octaaf 2′
Trompet 8′

Speelhulpen:
Manuaalkoppel
Pedaalkoppel
Ventiel