Puiflijk, Saamhorigheidsorgel Jurjen de Vries

De foto’s op deze pagina: Gérard van Betlehem © 2007.
Geen enkele foto van deze pagina mag worden overgenomen,
tenzij na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming.
Voor contact: betlehem@mac.com
www.betlehem.nl 

All Rights Reserved. These photos may NOT be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Gérard van Betlehem. For contact: betlehem@mac.com    www.betlehem.nl

Info: met toestemming overgenomen van dhr. J. de Vries,  www.huisorgel.nl

De orgelzaal

Over de orgelzaal en het nieuwe huisorgel schrijft dhr. J. de Vries het volgende:
   
“De nieuwe orgelzaal zou een modern uiterlijk krijgen. Otto van Dijk, onze keus als architect, stond een moderne uitvoering voor ogen, naast de bestaande oude boerderij. Oud met nieuw verenigen was het uitgangspunt.
In de voorbereiding, tijdens de bouwplannen, aanvragen, vergunningen, komt ook het bestaande orgel ter sprake. Zouden mijn wensen betreffende aanpassingen van pijpmateriaal, balgen, windvoorziening in het bestaande orgel wel uitgevoerd kunnen worden? Zou het bestaande orgel, gelet op de (on)mogelijkheden niet op een teleurstelling uitdraaien?
Na veel overleg en discussies, werd de knoop doorgehakt om een geheel nieuw orgel te bouwen, waarbij de Frans-symfonische stijl volledig tot
zijn recht zou komen.
Er werd een geheel nieuw plan opgesteld, waarbij de uitgangspunten zo dicht mogelijk bij de stijl van Cavallé-Coll zouden komen te liggen. Door contacten met Léon Verschueren, directeur/eigenaar van Verschueren Orgelbouw Heythuysen en Wim Janssen, intonateur bij genoemd bedrijf, is er in de voorbereidende fase een samenwerking ontstaan, die erin resulteerde dat belangrijke onderdelen daar besteld of gemaakt
konden worden.
Rekening houdend met de nieuwe concertruimte, is uit tabellen van Cavaillé-Coll het mensurenbeeld vastgesteld.
Het front van het orgel is afgeleid van die van het orgel in Götenborg; in 1998 ook door Verschueren Orgelbouw gemaakt.
Vanaf 2003 tot 2007 is door Hermen Meijer en mijzelf, soms met hulp, gewerkt, gebouwd, gemaakt en gemonteerd aan dit orgel, waarbij Wim Janssen de volledige intonatie heeft uitgevoerd.”

De dispositie van het orgel: (2003-2007)

Grand Orgue: (C-g3) 
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4
Flûte douce 4
Doublette 2
Cornet IV
Plein Jeu II-V
Récit: (C-g3) 
Cor de Nuit
Salicional 8
Gamba 8
Voix Celeste 8
Flûte Octaviante 4
Nazard 2 2/3
Octavin 2
Plein Jeu II-III
Trompette 8
Basson Hautbois 8
Pédale: (C-f1)
Soubasse 16
Flûte 8
Basson 16
Trompette 8

Voettreden van links naar rechts
Appèl/Renvoi Bass. 16’ (Pédale)
Appèl/Renvoi Tr. 8’ (Pédale)
Appèl/Renvoi Tr. 8’ (Récit)
Tirasse Réc.
Tirasse G.O.
Expression Réc.
Copula G.O. – Réc.
Copula Rec. – G.O.
Tremolo Réc.
Tremolo G.O.
Appèl/Renvoi Oct. Grav. Réc. (ook als registertrekker)

Verdere specificatie:  
SPEELTAFEL vrijstaand
Bakstukken en klavierplank palissander
Registerknoppen palissander
Registerplaatjes porselein – G.O. met dunne blauwe rand
– Récit met dunne rode rand
– Pédale met dunne okergele rand
Klavieren ondertoetsen met beenbeleg
boventoetsen van ebbenhout
Pedaal ondertoetsen eiken
boventoetsen eiken met palissander
Speeltafel en terrassen Frans eiken
ORGEL:
Windvoorziening grenen balgen, met dubbele en enkele vouw
hoofdbalg, balg G.O., balg Réc., twee balgen Pédale
Windladen eiken
Roosters eiken
Wellenborden metalen wellen met messing armpjes met leren voering/moeren
Toetsmechaniek – abstracten
red cedar – met metalen haken en messing draad
met leren voering/moeren
Registermechaniek eiken – met metalen zwaarden en walsen
Zwelkast red cedar zweldeuren met red cedar/grenen kas
Kas en podium Frans eiken

Puiflijk, Vorige huisorgel, Jurjen De Vries

Dhr. J. de Vries schrijft over zijn vorige huisorgel het volgende:  
“Een wens ging in vervulling toen zich omstreeks 1988 de mogelijkheid aandiende om een huisorgel aan te schaffen. Het betreffende orgel, dat in eerste aanleg vervaardigd was door Cees van Wijk uit Zetten, werd na zijn overlijden door mij aangekocht en gewijzigd. Mij stond een instrument in Frans romantische geest voor ogen.

Het orgel, samengesteld uit materiaal van het voormalige instrument uit de aula van de Landbouwhogeschool te Wageningen (H.W. Flentrop – 1934) en uit materiaal verkregen uit andere orgels, is tussen 1988 en 1992 gebouwd door Hermen Meijer uit Druten en door ondergetekende.
Uiteindelijk had dit instrument achttien stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal. Het eerste manuaal was Koppelklavier, het tweede manuaal Grand Orgue en het derde manuaal Récit. De speeltafel was vrijstaand en het gehele orgel stond in een zwelkast. Toets- en registermechaniek waren mechanisch uitgevoerd.
Het huisorgel werd gebouwd in een bestaande ruimte, naast het huis. Deze ruimte, een soort schaapskooi, was niet groot en had akoestisch zijn tekortkomingen. De klank werd aangepast.

Talrijke huisconcerten zijn gegeven, ook in combinatie met andere instrumenten.
Hierdoor geïnspireerd kwam de gedachte steeds meer naar boven om een grotere ruimte te bouwen, met meer mogelijkheden, wat zowel het orgel als de toehoorders ten goede zou komen.
Van 1997 tot 2000 kregen de bouwplannen vaste vorm, wat betekende dat het orgel in september 2000 werd gedemonteerd.
Waar vier jaar bouwen nodig was, werd binnen één week afgebroken.
Een orgelloos tijdperk brak aan ……….. ”

Bron: dhr. J. de Vries,  www.huisorgel.nl