Raalte, Basiliek van de H. Kruisverheffing

Foto Zwolle: Jennie Holtland
Foto’s Raalte: Wieger van Asperen © 2009

  • De oude neogotische Sint Michaelskerk aan de Nieuwstraat in Zwolle werd gewijd op 27 september 1892. Het gebouw verving de voorgaande kerk, die in 1848 gebouwd was. Dit kerkgebouw bleef echter wel bestaan, en is in 1987 verbouwd tot woningen. Voor deze kerk bouwde Petrus van Oeckelen in 1854 groot orgel met twee manualen en pedaal. Dit instrument is overgeplaatst naar de nieuwe kerk, waar het in 1892 in gebruik is genomen. De firma Adema bood aan in 1926 om een nieuw orgel te maken. Het oude werd verkocht aan de Noorderkerk in Alphen aan den Rijn. Op 19 juli 1927 nam men het pneumatische Adema-orgel in gebruik, een instrument met drie klavieren, vrij pedaal en kegelladen.
  • Door de ontvolking van de binnenstad werd de grote kerkruimte na 1960 al snel veel te groot. De kerk is dan ook in 1965 afgebroken en vervangen door een kleiner gebouw aan de Willebrandlaan. Het orgel kreeg op advies van Jan de Bruijn namens KKOR ook in dit gebouw weer een plaats. Op 7 maart 1964 werd de nieuwe kerk nog zonder het orgel in gebruik genomen. Twee dagen later startte de demontage van het instrument door Hubert Schreurs. Bij de overplaatsing verving hij de Unda Maris van het Reciet door een Terts, en schoof hij de Sesquialter van het Positief op tot een Ripiéno. Het orgel is in 1990 en 1991 door Kaat & Tijhuis samen met vele vrijwilligers opgeknapt, schoongemaakt en voorzien van een dak.
  • Het kerkgebouw in Zwolle ging in 2006 dicht. In april werd de inventaris verkocht. Het orgel is hierna gerestaureerd en overgeplaatst naar de Kerk van de Heilige Kruisverheffing te Raalte. Deze werkzaamheden werden door de firma Kaat & Tijhuis uitgevoerd. Op 14 september 2008 nam men het orgel in Raalte officieel in gebruik. Op 20 september 2008 volgde het inauguratieconcert dat gegeven werd door Toon Hagen.
  • Het orgel is in 2015-2016 gerestaureerd. Daarbij zijn alle membranen vernieuwd en is oxidatie van de tongwerken ongedaan gemaakt.

Dispositie Zwolle:

Hoofdwerk: 
Prestant 16
Bourdon 16
Prestant 8
Bourdon 8
Fluit Harmoniek 8
Violon 8
Octaaf 4
Fluit 4
Octaaf 2
Mixtuur IV-V
Cornet III-V
Trompet Harmoniek 8

Positief:
Bourdon 16
Vioolprestant 8
Holpijp 8
Viola di Gamba 8
Vox Coelestis 8
Fugara 8
Openfluit 4
Viool 4
Woudfluit 2
Ripieno II
Echotrompet 8

Zwelwerk:
Gedekt 16
Nachthoorn 8
Dolce 8
Salicionaal 8
Quintadeen 8
Roerfluit 4
Viola d’amore 4
Nasard 2 2/3
Piccolo 2
Terts 1 3/5
Basson-Hobo 8
Vox Humana 8

Pedaal:
Contrabas 16
Subbas 16
Violonbas 16
Quintbas 10 2/3
Fluitbas 8
Cello 8
Bazuin 16
Clairon 4

diverse koppels en speelhulpen

Dispositie Raalte:

Hoofdwerk:
Prestant 16
Bourdon 16
Prestant 8
Bourdon 8
Flûte Harmonique 8
Violon 8
Octaaf 4
Fluit 4
Octaaf 2
Mixtuur 4-5 sterk (2 2/3′)
Cornet 3-5 sterk (2 2/3′)
Trompet Harmonique 8

Positief (in zwelkast):
Bourdon 16
Viool Prestant 8
Holpijp 8
Viola di Gamba 8
Vox Coelestis 8
Fugara 8
Viool 4
Open Fluit 4
Woudfluit 2
Sexquialter 2 sterk (2 2/3’+1 3/5′)
Echotrompet 8
Tremulant

Zwelwerk:
Gedekt 16
Nachthoorn 8
Quintadeen 8
Salicionaal 8
Dolce 8
Unda Maris 8
Roerfluit 4
Viola d’Amore 4
Nasard 2 2/3
Piccolo 2
Basson-Hobo 8
Vox Humana 8

Pedaal:
Contrabas 16
Subbas 16
Violonbas 16
Quintbas 10 2/3
Cello 8
Fluitbas 8
Bazuin 16
Clairon 4

Koppels en speelhulpen:
HW+ZW, HW+Pos, Pos+ZW,
HW+Pos 16, HW+Pos 4, Pos+Pos 16, Pos+Pos 4, ZW+ZW 16, ZW+ZW 4, P+HW, P+Pos, P+ZW
7 vaste combinaties, 2 vrije combinaties, Generaal Crescendo