Rijsbergen, Sint Bavokerk, koororgel

Foto: Wout Kalkman

Dit orgel is te bespelen vanaf een centrale speeltafel in het koor, waarvan ook het hoofdorgel bespeeld kan worden.

De dispositie van het Gebroeders Vermeulen-koororgel: 1976

Prestant 8’
Holpijp 8’
Fluit 4’
Oktaaf 4’
Oktaaf 2’