Rottevalle, Doopsgezinde Kerk

Foto  © 2012 Rinze Leeverink

In 1931 bouwde de firma A.S.J. Dekker uit Goes een unit-orgel met elektrische tractuur voor de Doopsgezinde kerk te Rottevalle. Het instrument heeft een vrij pedaal en een gelijkzwevende stemming. De toonhoogte is a’ = 440 Hz.

Manuaal: C – g”’
Bourdon 16′ 
Prestant 8′
Holpijp 8′
Viola 8′

Octaaf 4′
Fluit 4′
Kwintfluit 2 2/3′
Woudfluit 2′
Tremulant

Pedaal: C – f’
Bourdon 16′
Octaafbas 8′
Gedekt 8′
Octaaf 4′

Koppelingen:
Pedaalkoppel