Schiedam, Nederlandse Protestantenbond

Foto’s: Hjalmar Rosing

Het orgel van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Schiedam

In 1914 werd door A.W.J. Standaart een orgel gebouwd in het kerkgebouw van de Nederlandsche Protenstantenbond afd. Schiedam. Hij werd daarbij geadviseerd door Anton B.H. Verhey, destijds bekend musicus te Rotterdam, die zich baseerde op het Duitse Moderne Orgel, doch te
veel grondstemmen en te weinig andere stemmen disponeerde.

Oorspronkelijke dispositie:

Manuaal I: (C-g’’’)      Manuaal II: (C-g’’’, in zwelkast) Pedaal:
Bourdon 16’                Viool Prestant 8’                        Subbas 16’
Prestant 8’                   Salicionaal 8’                             Baardpijp 8’
Viola di Gamba 8’       Viola d’Amore 8’                       Bazuin 16’
Aeoline 8’                   Gemshoorn 8’
Flûte Harmonique 8’    Holpijp 8’
Flûte Travers 8’           Flûte Dolce 4’
Roerfluit 8’                  Vox Humana 8’
Quintadeen 8’              Tremulant
Octaaf 4’
Woudfluit 2’
Trompette Harmonique 8’

(Bron: Jan Jongepier – Orgelreform in Nederland)

In de loop der jaren is het instrument geëlectrificeerd en onherkenbaar verminkt, ondanks een poging enkele jaren geleden om het oorspronkelijke karakter wat meer tot spreken te doen komen. Het heteluchtverwarmingsysteem van de kerk veroorzaakt veel technische schade door uitdroging. Een grote restauratie is in de eerste fasen van de voorbereiding, maar zal slechts doorgang vinden na het nemen van noodzakelijke maatregelen t.b.v. het binnenklimaat.

De huidige dispositie:

Manuaal I: (C-g3) 
Prestant 8’
Bourdon 16’
Roerfluit 8’
Viola di Gamba 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Quint 2 2/3’
Octaaf 2’
Mixtuur II-III-IV
Cornet III d
Trompet 8’

Manuaal II (C-g3 in zwelkast) 
Vioolprestant 8’
Holpijp 8’
Gamba 8’
Vox Celeste 8’
Gedektfluit 4’
Nasard 2 2/3’
Woudfluit 2’
Vox Humana 8’
Tremulant

Pedaal:
Subbas 16’
Baarpijp 8’
Gedektbas 8’
Koraalbas 4’
Bazuin 16’

P+I, P+II, I+II, II+I