Schiedam, Oud Katholieke Kerk, Secretaire-orgel

Foto: Bram Luteyn © 2021

  • In 1969 werd in de kleine Oudkatholieke Kerk van Alkmaar een fraai secretaire-orgel geplaatst dat omstreeks 1790 gebouwd is door  Johannes Stephanus Strümphler. Het instrument werd gekocht van een particulier uit Poortugaal, die het had overgenomen van een handelaar in Enschede. Het is niet bekend voor wie het orgel is gebouwd. L.J. Kramer heeft het orgel in 1970 gereviseerd. Het beslag werd in 1975 vervangen door een oud beslag van rond 1790. Flentrop maakte in 1977 nieuwe registerknoppen in de stijl van Strümphler.
  • Het orgel is in 2000 verkocht aan het Oud-Katholiek Seminarie in Amersfoort. Na een grondige restauratie door Van Rossum werd het instrument op 1 maart 2001 in gebruik genomen in de kapel van het seminarie. De winddruk is verlaagd van 65 mm naar 42 mm. De temperatuur is gewijzigd van evenredig zwevend in een 1/6-komma middentoon. Verder is de toonhoogte verlaagd van a’ = 440 Hz naar a’ = 415 Hz, een halve toon lager.
  • In 2011 is het orgel in bruikleen gegeven aan de Oudkatholieke gemeente in Schiedam, die in hun kerkzaal hebben geplaatst in het Huis te Poort aan de Dam in Schiedam.
  • De toonhoogte is a’ = 415 Hz. De stemmingstemperatuur is 1/6 komma middentoon en de winddruk is 42 mm waterkolom.

Dispositie:

Manuaal: C – f3 Holpyp 8′ (B/D), Viol 8′ (discant), Prestant 4′ (discant), Fluyt 4′ (B/D), Octaf 2′ (discant), Fluyt 2′ (bas), Tramlant.