Sellingen, Hervormde Kerk

Foto’s:  © janco.schout@wolmail.nl

De oude Hervormde Kerk van Sellingen dateert uit de 14de eeuw. In 1915 werd voor het eerst een orgel in de kerk geplaatst op een galerij aan de westzijde van het schip. De firma Van Vulpen leverde in 1952 een nieuw orgel, dat op dezelfde galerij is geplaatst. Het orgel is in 1982 door dezelfde firma gereviseerd. Hierbij is het instrument uitgebreid met een aangehangen pedaal.

De dispositie van het Van Vulpen-orgel: (1952)

Prestant 8 (C-H in Holpijp)
Holpijp 8
Prestant 4
Ged. Fluit 4
Octaaf 2
Mixtuur 3-4 st.