Sherborne, Sherborne Abbey

Foto: Neil Marchant © 2010

Het orgel in Sherborne Abbey is in 1856 door Gray & Davison gebouwd. Het had drie manualen en vrij pedaal met in totaal 35 stemmen. Het orgel was gebouwd met mechanische sleepladen. In de loop van de tijd is het instrument verschillende malen gewijzigd. In 1878 werd de Sharp Mixture van Great door een Harmonic Flute vervangen, in 1887 de Piccolo van Choir door een Orchestral Oboe. Ook de Clarion van Great werd verwijderd ten gunste van een Gamba. In 1954 werd er een grote restauratie uitgevoerd. In feite was dit meer een ombouw, uitgevoerd door de firma Walker & Son. In 1955 was de revisie gereed. Het orgel was nu uitgebreid met enkele registers, opnieuw geïntoneerd, de winddruk was verhoogd, het Choir Organ is in een zwelkast geplaatst, de tractuur werd vervangen door een electro-pneumatische en er kwam een nieuwe vrijstaande speeltafel op 25 meter afstand van het orgel. Tenslotte is de manuaalomvang vergroot tot vijf octaven. In 1970 voerde John Coulson opnieuw een restauratie uit. Hierbij werden enkele dingen hersteld, zoals het verwijderen van de zwelkast om het Choir. In feite bouwde hij een geheel nieuw Choir Organ. Het orgel is in de jaren 2004/2005 onder advies van Ian Bell geheel herbouwd door Kenneth Tickell. Mechanische tracturen werden opnieuw aangelegd voor de toetsoverbrenging. In het schip van de kerk is een Nave Organ gebouwd, dat vanaf het hoofdorgel kan worden bespeeld. De registertractuur van het sleepladen is elektrisch.

Dispositie:

Great Organ:    Choir Organ:   Swell Organ:    Nave Organ:  
Double Diapason 16′ Clarabella 8′ Open Diapason 8′ Manual:   
Open Diapason 1 8′ Gamba 8′ Clarinet Flute 8′ Open Diapason 8′
Open Diapason 2 8′ Principal 4′ Keraulophon 8′ Stopped Diapason 8′
Stopped Diapason 8′ Flute 4′ Vox Angelica 8′ Principal 4′
Octave 4′ Flageolet 2′ Principal 4′ Fifteenth 4′
Harmonic Flute 4′ Cornet 4 ranks Flute 4′ Mixture 4 ranks
Twelfth 2 2/3′ Mixture 3 ranks Gemshorn 2′ Pedal:   
Fifteenth 2′ Clarinet 8′ Mixture 5 ranks Sub Bass 16′
Sesquialtera 2 ranks     Double Trumpet 16′    
Mixture 4-5 ranks     Cornopean 8′    
Trumpet 8′     Hautboy 8′    
        Clarion 4′    
        Tremulant      
   
Pedal Organ:   Koppelingen:          
Open Wood 16′ Choir to Great          
Open Diapason 16′ Swell to Great          
Bourdon 16′ Nave on Great,          
Quint 10 2/3′ Swell to Choir          
Principal 8′ Nave on Choir          
Super Octave 4′ Great to Pedal          
Mixture 4 ranks Choir to Pedal          
Contra Batten 32′ Swell to Pedal          
Trombone 16′