Sibiu, Catedrala Evanghelică

Foto’s: Bert Wisgerhof © 2017

  • In 1914-1915 bouwde de firma Wilhelm Sauer Orgelbau een groot orgel als opus 1182 in de historische orgelkas van Johannes Vest uit 1671/1672 in de Stadtkirche te Hermannstadt, het tegenwoordige Sibiu in Roemenië. Onder invloed van de Orgelbewegung wijzigde de firma Wegenstein de dispositie tijdens een grote revisie in de jaren 1932/1933. Op manuaal I vervingen zij de Fugara 4′ en de Nasat 5 1/3′ door een Cymbel en een Piccolo 2′. Deze Piccolo was afkomstig van manuaal II. Op dit manuaal verviel verder nog de Gamba Major 16′. Nieuw kwamen een Nachthorn 4′, Blockflöte 2′ en Krummhorn 8′. Het derde manuaal werd uitgebreid met een Hornterz 1 3/5′ en een Septime 1 1/7′ op een nieuwe windlade en een Tremulant. Manuaal IV kreeg slechts een Tremulant, en op het Pedal werd de Principalbass 16′ vervangen door een Singend Cornett 2′.
  • In 1940 maakte Wegenstein het orgel schoon en wijzigde opnieuw de dispositie. Nu verviel de Bordun 16′ van zowel manuaal I als manuaal II. Manuaal II kreeg een Quintatön 16′, afkomstig van manuaal III en een Tremulant. Manuaal III kreeg een nieuwe Lieblich Gedackt 16′. Het vierde manuaal werd nu ingrijpend gewijzigd. De Rohrflöte 8′ werden een Flautino 2′, de Zartgedackt 8′ en Sifflöte 1′, de Lieblich Gedeckt 16′ een Quint 1 1/3′ en de Clarinette 8′ een Clarine 4′. Tenslotte verwijderde Wegenstein de Quintbass 10 2/3′ en de Trompete 4′ van het Pedal.
  • In 1992 verkeerde het elektro-pneumatische kegelladen-orgel in een zeer slechte staat, waardoor het niet meer te gebruiken was. Er volgde een uitgebreide restauratie door Christian Scheffler in 1996/1997, waarbij het orgel is teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Alle registerwijzigingen zijn ongedaan gemaakt. Op 30 november 1997, de eerste zondag van Advent, is het orgel weer in gebruik genomen.
  • Sommige frontpijpen zijn geciseleerd.
  • De toonhoogte is a’ = 435 Hz. De stemmingstemperatuur is evenredig zwevend.

Dispositie:

I. Manual: C – a3 Principal 16′, Bordun 16′ – 1997, Principal 8′, Stentorprincipal 8′, Gamba 8′, Doppelgedeckt 8′, Doppelflöte 8′, Wienerflöte 8′, Gemshorn 8′, Nasat 5 1/3′, Octave 4′, Fugara 4′ – 1997, Flûte Octaviante 4′, Röhrflöte 4′, Rauschquint 2 fach – 1997, Cornett 3-5 fach, Mixtur 5-6 fach, Posaune 8′.
II. Manual (in zwelkast): C – a3 Gamba Major 16′ – 1997, Bordun 16′ – 1997, Principal 8′, Salicional 8′, Gedackt 8′, Portunalflöte 8′ – Hogedruk, Seraphonflöte 8′ – Hogedruk, Seraphongambe 8′ – Hogedruk, Principal 4′, Dolce 4′ – 1997, Seraphonflöte 4′ – Hogedruk, Nasat 2 2/3′, Piccolo 2′, Cornett-Mixtur 4 fach, Fagott 16′, Englisch Horn 8′, Tuba Mirabilis 8′ – Hogedruk.
III. Manual (in zwelkast): C – a3 Quintatön 16′, Geigenprincipal 8′, Quintatön 8′, Spitzflöte 8′, Flûte Harmonique 8′, Aeoline 8′, Vox Coelestis 8′, Prästant 4′, Waldflöte 2′, Progression Harmonique, Oboe 8′, Schalmei 8′, Dulcian 4′, Vox Humana 8′, Tremolo – Voor de Vox Humana.
IV. Manual (in zwelkast): C – a3 Lieblich Gedeckt 16′, Stillprincipal 8′, Hohlflöte 8′, Rohrflöte 8′ – 1997, Dolce 8′, Zartgedeckt 8′ – 1997, Traversflöte 4′, Harmonia Aetheria, Clarinette 8′.
Pedal: C – g1 Untersatz 32′, Principalbass 16′ – 1997, Contrabass 16′, Violon 16′, Subbass 16′, Harmonicabass 16′, Gamba 16′ – transmissie, Bordun 16′ – transmissie, Quintbass 10 2/3′, Octavbass 8′, Seraphongamba 8′ – transmissie, Cello 8′, Viola 8′ – transmissie, Gedecktbass 8′ – transmissie, Seraphonflöte 4′ – transmissie, Cornett 4 fach, Bombarde 32′, Fagott 16′ – transmissie, Posaune 16′, Trompete 8′.
Koppelingen: Manual I – Manual II, Manual I – Manual III, Manual I – Manual IV, Super Manual I – Manual II, Super Manual I – Manual III, Super Manual I – Manual IV, Sub Manual I – Manual II, Manual II – Manual III, Manual II – Manual IV, Super Manual II – Manual III, Super Manual II – Manual IV, Sub Manual II – Manual III, Manual III – Manual IV, Super Manual IV – Manual IV, Pedal – Manual I, Pedal – Manual II, Pedal – Manual III, Pedal – Manual IV, Super Pedal – Manual I, Super Pedal – Pedal.
Speelhulpen: 4 freie Kombinationen, 5 feste Kombinationen, Rohrwerke ab, Registercrescendo (Walze), Tuttikoppel.