Spijkenisse, Christelijke Gereformeerde Kerk “De Ark”

Persbericht bij her-ingebruikname orgel december 2007
CGK Spijkenisse neemt gerenoveerd orgel in gebruik

De christelijke gereformeerde kerk te Spijkenisse hoopt op D.V. vrijdag 14 december het geheel gerenoveerde orgel in gebruik te nemen. Na een renovatieperiode die driekwart jaar heeft geduurd, is het vernieuwde orgel speelklaar. De ingebruikname begint om 20.00 uur in kerkgebouw “De Ark” aan de Voorstraat 8. Hierbij zijn belangstellenden hartelijk welkom.
Op zaterdag 15 december is er ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur voor belangstellenden gelegenheid het orgel te bespelen. Gerben Mourik, organist van de Grote- of St. Michaelskerk te Oudewater en oud-organist van de gemeente, zal om 16.00 uur een slotconcert verzorgen.
Het orgel is in de jaren negentig gebouwd door een aantal gemeenteleden onder leiding van de heer C. van der Pol. Op creatieve wijze heeft men kans gezien om van allerhande pijpwerk en windladen uit verschillende instrumenten een orgel te bouwen met een zeer fraaie kas.
Kort na de overdracht van het orgel aan de gemeente op 1 juni 1994 overleed de heer Van der Pol plotseling. Het orgel was toen wel bespeelbaar, maar zeker niet af. In de loop van de jaren nam het aantal mankementen aan het orgel toe en bleek het zeer moeilijk het orgel te stemmen. In 2005 werd de orgelcommissie nieuw leven ingeblazen. Bij een eerste inventarisatie schrok de commissie van de staat van onderhoud waarin het orgel verkeerde. Vele onderdelen waren in vergaande staat van slijtage. Verschillende orgelbouwers werden geraadpleegd om hun visie te geven op hetgeen eventueel gedaan kon worden. Dankzij vele kleinere en een grote gift kon eind 2006 de opdracht tot renovatie worden gegeven aan de fa. Nijsse & Zoon te Oud-Sabbinge.
In het gerenoveerde orgel is een geheel nieuwe gecombineerde eiken windlade geplaatst. Daarin liggen de cancellen voor boven- en onderklavier om en om. Bijna alle pijpen staan in de nieuwe situatie rechtstreeks op de windlade. Alleen de frontpijpen en het groot octaaf van de 8-voets fluiten staan afgevoerd. Binnen in de orgelkas zijn extra voorzieningen getroffen om de stabiliteit van de kas te waarborgen.
De klavieren waren dermate versleten dat het beter was deze te vervangen. Van het voormalige orgel van de Julianakerk te Dordrecht werd de speeltafel aangekocht. De handklavieren daarvan zijn aangepast en in het gerenoveerde orgel geplaatst.
Onder advies van drs. Bart van Buitenen werd een nieuwe dispositie ontworpen waarbij het bestaande pijpwerk herschikt werd op de nieuwe combinatielade. De voorheen aanwezige Octaaf 4′ werd vervangen door een beter bij het overige pijpwerk passend gebruikt exemplaar.

Tot 2007 was de dispositie:

Hoofdwerk: (C-f3) 
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Superoctaaf 2
Mixtuur (2′) III-IV st.
Dulciaan 8
Manuaalkoppel (Loos register)
Tremulant

Bovenwerk: (C-f3) 
Holpijp 8
Roerfluit 4
Quint 2 2/3
Woudfluit 2
Terts 1 3/5
Quint 1 1/3 diskant (Loos register)
Tremulant

Pedaal:  (C-d1) 
Subbas 16
Gedekt 8
Pedaal + Hoofdwerk
Pedaal + Bovenwerk

Info en foto: http://www.gerbenmourik.nl

Van 2007 – 2017 was de dispositie:

Hoofdwerk: (C-f3) 
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Octaaf 2
Mixtuur 2-3 st.
Sexquialter 1-2 st. B/D

Bovenwerk: (C-f3) 
Holpijp 8
Roerfluit 4
Nasard 2 2/3
Gemshoorn 2
Dulciaan 8

Pedaal:  (C-d1) 
Bourdon 16

3 koppels
Tremulant

Met ingang van 2017 is de dispositie:

Hoofdwerk:
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′ – nieuw
Octaaf 2′
Sexquialter I-II sterk (gedeeld)
Mixtuur II-III sterk

Nevenwerk:
Holpijp 8′
Gamba 8′ – 2017
Roerfluit 4′
Nasard 2 2/3′
Gemshoorn 2′

Pedaal:
Bourdon 16′

Koppelingen:
Hoofdwerk – Nevenwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Nevenwerk

Speelhulpen:
Tremulant