Stavanger, Kampen Kirke

Foto’s en info: Iman de Zwarte © 2008

Th. Frobenius og Sønner Orgelbyggeri, 1983

Dispositie:

Hovedverk (i svell) Ryggpositiv Pedal
Principal 8’ Gedakt 8’ Subbass 16’
Rørfløyte 8’ Principal 4’ Oktav 8’
Oktav 4’ Rørfløyte 4’ Oktav 4’
Spissfløyte 4’ Valdfløyte 2’ Fagott 16’
Kvint 2 2/3’ Kvint 1 1/3’
Oktav 2’ Krumhorn 8’ 3 koppler
Mixtur IV Hovedverk – Ryggpositiv, Pedal – Hovedverk, Pedal – Ryggpositiv.
Trompet 8’
  Manuaal C-g”’     Pedaal C-f’