Steenwijk, Cultureel Centrum ‘De Meenthe’

Foto’s: Willemijn Hissink © 2017

  • In 1930 bouwde de firma Blaisse & Strunk een groot vierklaviers theaterorgel voor de Asta-bioscoop in Den Haag. Bij de bouw werd pijpwerk gebruikt van het voormalige Oskalyd-orgel uit 1923. Na een modernisering van de bioscoop was er geen plaats meer voor het instrument. Rond 1960 werd het gedemonteerd en opgeslagen. Mede dankzij de inspanningen van de Nederlandse Orgel Federatie (NOF) kon het instrument ruim twintig jaar later in het Scheveningse Circus-theater een plaats krijgen. Toen dit theater echter werd verkocht aan Joop van der Ende, die er een musical-theater van ging maken, moest het orgel daar weg. In 1994 startte de opbouw in De Meenthe in Steenwijk, voornamelijk door vrijwilligers van de NOF. Kaat & Tijhuis verzorgden de intonatie, waarna het op 15 september 2001 in gebruik werd genomen met een concert dat gegeven werd door Simon Gledhill.
  • Het orgel heeft thans 94 registers, maar het bestaat in feite uit 29 stemmen, die zijn geplaatst in drie divisies.
  • Het is een unit-orgel met digitale tractuur en een radiaal pedaalklavier.
  • De grootste bekers van de tongwerken zijn gekropt.

Great (Manual I): C – c4 Jazz Trumpet 16′, Diapason 16′, Saxophone 16′, Tibia 16′, Bourdon 16′, Violon 16′, Jazz Trumpet 8′, Diapason 8′, Saxophone 8′, Kinura 8′, Oboe 8′, Tibia 8′, Flute 8′, Gamba 8′, Gamba Celeste 8′, Piston 4′, Octave 4′, Jazz Trumpet 4′, Kinura 4′, Tibia 4′, Magic Flute 4′, Viola d’ Amour 4′, Celeste 4′, Quint Tibia 2 2/3′, Quintflute 2 2/3′, Flageolet 2′, Piccoloflute 2′, Nighthorn 2′, Tertsflute 1 3/5′, Glockenspiel, Chimes.
Accompaniment (Manual II): C – c4 Bourdon 16′, Diapason 8′, Vox Humana 8′, Saxophone 8′, Tibia 8′, Kinura 8′, Concertflute 8′, Viola 8′, Celeste 8′, Prestant 4′, Orchestral Flute 4′, Tibia 4′, Violine 4′, Celeste 4′, Quintflute 2 2/3′, Quinttibia 2 2/3′, Piccolo 2′, Tertsflute 1 3/5′.
Second Touch: Saxophone 8′, Jazz Trumpet 8′, Tibia 8′, Tibia 4′, Harp.
Solo 1 (Manual III): C – c4 Tibia Clausa 16′, Vox Humana 8′, Clarinet 8′, Tibia Clausa 8′, Orchestral Flute 8′, Trumpet 8′, Viola 8′, Viola Celeste 8′, Celestone (Accordion) 8′, Tibia Clausa 4′, Viola 4′, Quintflute 2 2/3′, Piccoloflute 2 2/3′, Terts 1 3/5′, Carillon, Chimes, Tremolo, Tremolo Tibia, Tremolo Vox Humana.
Solo 2 (Manual IV): C – c4 Bourdon 16′, Tibia 16′, Bourdon 8′, Vox Humana 8′, Clarinet 8′, Tibia 8′, Gamba 8′, Celeste 8′, Aliquot 4′, Koppelflute 4′, Tibia 4′, Nazard 2 2/3′, Tibia 2 2/3′, Woodflute 2′, Tibia 2′, Terts 1 3/5′, Xylophone, Metalophone, Tremolo, Tremolo Tibia.
Pedal: C – f1 Sousaphone 16′, Contrabass 16′, Subbass 16′, Tibia 16′, Violon 16′, Jazz Trumpet 8′, Saxophone 8′, Trombone 8′, Open Bass 8′, Bourdon 8′, Cello 8′, Flute 4′, Alpenhorn 4′.
Koppelingen: Solo 1 to Great, Solo 1 to Great Sub, Solo 1 to Great Super, Solo 2 to Great, Solo 2 to Solo 1, Great to Pedal, Solo 1 to Pedal, Solo 2 to Pedal, Accompaniment to Pedal, Great Sub, Great Super, Accompaniment Sub, Accompaniment Super, Solo 1 Sub, Solo 1 Super, Solo 2 Sub, Solo 2 Super.
Speelhulpen: Tremolo (Manual I & II), Tremolo Tibia (Manual I & II), Tremolo Vox Humana & Kinura (Manual I & II), Diverse effectregisters.