Steggerda, (Fryslân), Sint Fredericuskerk

Foto’s: Michiel van ’t Einde © 2011

De katholieke parochie in Steggerda kreeg in 1839 een eigen kerkgebouw, dat werd ingewijd op 20 oktober 1839. De parochie viel echter nog onder Oldemarkt, en werd eerst in 1851 geheel zelfstandig. Er werd rond die tijd een eerste orgel in de kerk geplaatst. dit werd in juni 1885 verkocht, maar al sinds 1874 werd een kabinetorgel gebruikt, dat was gekocht van Klaas Otter uit Oudeschoot. Dit instrument was geplaatst op het zangkoor. Ondanks reparaties in 1889 door Leyser en 1894 door Maarschalkerweerd was het geen goed functionerend orgel. Daarom werd het in 1903 afgedankt en vervangen door een harmonium. Twintig jaar later kocht men het oude Leyser-orgel van de parochiekerk in Oosterbeek, dat in 1901 was gebouwd. Het mechanische sleepladen-orgel is in 1967 door de firma Elbertse gerestaureerd.

Dispositie:

Hoofdwerk: C – f3
Prestant 8′
Holpijp 8′
Viola di Gamba 8′
Voix Céleste 8′
Octaaf 4′
Fluit d’Amore 4′
Octaaf 2′

Onderpositief: C – f3
Holpijp 8′
Fluit 4′

Pedaal: C – g
Aangehangen