Stockholm, Högalid Kyrka

Foto’s: Mads Kjersgaard © 2021

Mads Kjersgaard 1984

HW: Bordun 16´, Principal 8´, Blockflöjt 8´, Octava 4´, Quinta Major 3´, Super Octava 2´, Tertia 1 3/5´, Quinta Minor 1½´, Sedecima 1´, Mixtur.
BW: Quintadena 8´, Hålflöjt 4´, Rörflöjt 2´, Sexqvialtera Discant, Ranckett 8´.
Pedal: Subbas 16´, GedactBas 8´.
Spielhilfen: Tremulant BW, Cimbelstern

Manualumfang: C – d3= 51 Tasten
Pedalumfang:
C – d1 = 27 Tasten
Koppelingen: Manualkoppel, I-P, II-P & II4´-P