Teeffelen, Nederland (Noord-Brabant) – Sint Benedictuskerk

Foto’s: jancoschout@solcon.nl © 2005
Info: Piet Bron

Op 31 juli 1733 werd met Matthijs van Deventer uit Gendt bij Nijmegen een overeenkomst gesloten voor het bouwen van een klein orgel met zes stemmen, één klavier en geen pedaal. Het werd in het voorjaar van 1735 opgeleverd. Van Deventer bouwde een Prestant 8′ discant extra. In 1818 maakte Nicolaas Lambertus Smits het orgel schoon. In 1833/1834 had het te lijden door overstromingen van de Maas. Het werd daarna opnieuw geschilderd en gereinigd. In 1852 werkte Paulus van Nistelrooy aan het orgel. De Sexquialter werd vervangen door een Viola 8′, hij maakte een nieuwe Fagot en de windladen werden tot f”’ uitgebreid. Binnen de parochie bestond de wens om het orgel te vergroten met een tweede klavier. Hiertoe kocht Richardus Kocken, organist ter plaatse, overal in de omgeving oud pijpwerk en onderdelen die in de pastorie werden opgeslagen. In 1857 kreeg Paulus van Nistelrooy de opdracht om met behulp van deze materialen een positief samen te stellen ten behoeve van het tweede manuaal. Het front van het orgel is waarschijnlijk ook vernieuwd. In 1893 wordt een herstelbeurt opgedragen aan Van Kesteren uit Gennep. Deze was geen echte orgelmaker, maar een harmoniumreparateur. In 1954 plaatste Vermeulen uit Weert een elektrische ventilator voor de windvoorziening. In 1975 restaureerden zij het orgel onder supervisie van Monumentenzorg. Men was in de veronderstelling dat de uitbreiding uit 1857 door Smits was uitgevoerd. De oorspronkelijke dispositie kwam onder diverse verflagen vandaan weer aan het licht. Na de restauratie noemde men de Fagot foutief Kromhoorn. De verschrijving van Broekhuyzen had zo een lange adem! Hans van der Harst was adviseur bij de restauratie. Hij bespeelde het orgel ook bij de heringebruikname op 2 november 1975.

De dispositie:

Manuaal: (C-f3)
Praestant 8 (D, 1733)
Holpijp 8
Salicionaal 8
Praestant 4
Fluijt 4
Octaaf 2
Mixtuur 3 st. (1733/1975)
Kromhoorn 8 B/D (c’/cis’, 1857)

Positief: (C-f3)  
Holpijp 8
Fluijt Travers 8 (D – 1857)
Praestant 4 B/D (h0/c1, 1857)
Fluijt 4 (1857)
Siflet 2 (1857)

Manuaalkoppel (B/D c’/cis’).
Speelhulpen: Ventil. Geen pedaal.

Samenstelling mixtuur:
C: 1′ – 2/3′ – 1/2′
cis: 1 1/3′ – 1′ – 2/3′
cis’: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′
cis”: 4′ – 2 2/3′ – 2′