Tilburg, Sint Gerardus Majellakerk, koororgel

Foto’s: Wim Verburg

Mede onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de liturgie, ontstond in de periode rond 1970 de behoefte aan een koororgel ter ondersteuning van de volkszang en het toenmalige Nederlands Gemengd Koor. Om in deze behoefte te voorzien bouwde kapelaan van Helmond in 1968 eigenhandig een koororgeltje dat, na zijn vertrek in 1973, vervangen is door een koororgel van de firma Elbertse. Het betreft hier een éénklaviers mechanisch instrument met zes registers dat ondanks zijn geringe omvang goed tot zijn recht komt dankzij de royale akoestiek van de kerk.

Na sluiting van de Maria Margaritakerk is het orgel in 2017 geplaatst in de Sint Gerardus Majellakerk. Hier heeft het ook weer de functie van koororgel.

 

Dispositie:

Manuaal:
Prestant 8′
Bourdon 8′
Roerfluit 4′
Quint 2 2/3′ (discant)
Prestant 2′
Terts 1 3/5′ (discant)

Pedaal:
Aangehangen