Toledo (Ohio), Museum of Art, kabinetorgel

Het Museum of Art in Toledo, USA, kocht in 1965 een historisch Nederlands kabinetorgel dat rond 1785 is gemaakt, waarschijnlijk door Johannes Stephanus Strümphler. De firma Flentrop heeft het mechanische sleeplade-orgel in datzelfde jaar gerestaureerd en overgeplaatst naar het museum. Het instrument heeft geen tongwerken.

Dispositie:

Manuaal: C – f3 Prestant 8′ (discant), Holpijp 8′ (B/D), Fluit 4′ (B/D), Quint 2 2/3′ (bas), Octaaf 2′ (B/D), Sesquialter II sterk (discant), Tremulant.