Utrecht, Conservatorium (Hogeschool voor de Kunsten, faculteit Muziek), leskamer 116

Foto’s: jancoschout@solcon.nl © 2006

De firma Van Vulpen leverde in 1971 een orgel aan het Utrechts Conservatorium, dat geplaatst werd in leskamer 116. Nico van den Hooven was als adviseur betrokken bij de aanschaf. Het is een in serie geproduceerd huispijporgel, maar met iets gewijzigde dispositie. Het orgel staat tegenwoordig in kamer 116.

De dispositie:

Manuaal I: 
Holpijp 8
Fluit 4
Prestant 2

Manuaal II: 
Holpijp 8 (transmissie)
Prestant 4
Mixtuur II-III sterk

Pedaal: 
Sordun 16

3 koppels:
I + II
P + I
P + II