Utrecht, Geertekerk, Kabinetorgel

Foto’s: jancoschout@solcon.nl © 2006

De dispositie van het Deetlef Onderhorst-orgel: (ca. 1762)

Manuaal: (C-d3)
Prestant 8 D
Holpijp 8
Prestant 4 B/D
Fluit 4
Octaaf 2 B/D
Sesquialter II D
Tremulant