Utrecht, Verzorgingstehuis Zuylenstede, consistoriekamer

Foto’s: Wim Verburg – 2002

Dit orgel is tegenwoordig niet meer aanwezig. Het is niet bekend waar het gebleven is.

De dispositie van het orgel: (1971)

Holpijp 8
Fluit 4
Prestant 2
Cymbel I-II

Klavieromvang: C-g3
Pedaalomvang: C-d1