Voorburg, Sint Martinuskerk

Foto’s: Bram Luteyn © 2015

In de dispositieverzameling van G.H. Broekhuyzen Sr (uitgegeven door de VNM in 1986 onder
redactie van A.J. Gierveld) lezen we het volgende:
Het orgel in de kerk der r. cath. gemeente aldaar is gemaakt omstreeks 1780, de maker onbekend.
Werd in het jaar 1839 gerepareerd door Kam en Van der Meulen, orgelmakers te Rotterdam. Heeft
8 stemmen, een handclavier, aangehangen pedaal en drie blaasbalgen.
Bourdon 16 vt              Octaaf 4 vt                  Viol di Gamba D. 8 vt
Prestant 8 vt             Octaaf 2 vt                     Cornet
Holpijp 8 vt               Fluit 4 vt
In 1893 is de nieuwe kerk naar ontwerp van E.J. Margry gereed. Een orgel wordt geleverd door de
fa. Gebr. Franssen te Roermond. Gezien de voor Franssen vrij ‘ouderwetse’ gestalte van dit orgel
is het mogelijk een herbouw in neo-gotische trant (met uitbreiding) van het bestaande orgel. (bron:
mededeling dhr. Gijs Hoofs, Delft).

In 1937 leven er plannen te komen tot nieuwbouw of ombouw van het bestaande orgel. (bron:
Huigensarchief in conservatorium te Utrecht). Vermeulen uit Alkmaar maakt een begroting en geeft
hierin ook de gegevens van het oude orgel:

In 1942 schrijft orgelmaker Bik te Leiden dat hij het orgel al een paar jaar in onderhoud heeft en in
aanmerking wil komen voor de ombouw. In hetzelfde jaar dient ook de fa. Pels te Alkmaar een plan
in voor een 2-klaviers electrisch sleepladen orgel (pedaal electrische kegelladen) met 26 stemmen,
verdeeld over 2 klavieren en pedaal. Overigens wordt in zowel 1937 als 1942 gesproken over de
wenselijkheid van een 2e speeltafel op het priesterkoor. In 1943 komt het bericht dat de O.L.
Vrouw van Lourdeskerk te Scheveningen moet worden afgebroken en dat daar een 2e speeltafel
vrijkomt. Pels gaat poolshoogte nemen, maar de Scheveningse pastoor wil niet verkopen. De
bewuste kerk blijft overigens gewoon staan en is nog steeds in gebruik! Pels wordt de uitverkoren
orgelbouwer, maar moet door de Arbeiteinsatz van zijn medewerkers veel mankracht missen en
kan niet aan zijn verplichtingen voldoen. Pas in 1947 wordt het contract tussen Pels en het
kerkbestuur geannuleerd. (bron: Huigensarchief)
1960 – Ombouw, vernieuwing en uitbreiding van het bestaande orgel, fa. Jos Vermeulen, Alkmaar
onder advies van Dr. P.J.M. de Bruyn namens de RKOR. Men ontwerpt een groot orgel met 4
werken . Het rugwerk krijgt geen eigen klavier maar is bespeelbaar vanaf het tweede klavier.
Bovendien worden vele registers gereserveerd. De ingebruikname vindt plaats op vrijdag 18
november 1960 door o.a. de Delftse/Rijswijkse organist en componist Joop Schouten. (bron:
ingebruiknameprogramma en eigen waarneming)
1965 – Plaatsing 2e speeltafel op het priesterkoor (bron: P. Sevestre, Brouwershaven)

Begin 80er jaren wordt door Vermeulen een aantal sleuven gezaagd in de onderkas om zodoende
het orgel wat presenter te doen klinken. (bron: mededeling oud-organist Harry Holtman)

Het rugwerk is als “koppelwerk” via een drukknop bespeelbaar vanaf man. II.
elektro – pneumatische tractuur
Aart de Kort, september 2000

Dispositie:

HOOFDWERK: C-g”’ RUGWERK: C-g”’ BOVENWERK:      PEDAAL: C-f’
Bourdon 16′                   Holpijp 8′                  Salicionaal 8′        Subbas 16′
Prestant 8′                    Open Fluit 4′              Roerfluit 8′           Baarpijp 16′
Baarpijp 8′                    Prestant 2′                  Zingprestant 4′  Baarpijp 8′ (tr.HW)
Octaaf 4′                        Quint 1 1/3′                 Gedekte Fluit 4′   Baarpijp 4′
Roerfluit 4′                   Cimbel II                     Nasard 2 2/3′        Baarpijp 2′
Vlakfluit 2′                   Regaal 8′                     Prestant 2′             Mixtuur IV*
Mixtuur IV                   Terts 1 3/5’*              Scherp V*                Bazuin 16’*
Ruispijp II*                  SPEELHULPEN:      Dulciaan 16’*        Trombone 8’*
Trompet 8′                vrij instelb. autom.     Schalmei 8′
pedaal                        Tremulant
P, Mf, F, T                * KOPPELINGEN:
tongwerken af          P+I, P+II, I+II
Manuaal II af
Rugwerk Af *geres