Warmington, Church of Saint Mary the Blessed Virgin, Chancel Organ

Foto: Kenneth Paver © 2012

De firma Nicholson & Co bouwde in een onbekend jaar een mechanisch sleepladen-orgel voor de Church of St. Mary the Blessed Virgin in Warmington.

Dispositie:

Great Organ (C-g3): 56 toetsen Open Diapason 8′, Clarabella 8′, Dulciana 8′, Principal 4′, Fifteenth 2′.
Swell Organ (C-g3): 56 toetsen Open Diapason 8′, Lieblich Gedact 8′, Gamba 8′, Voix Celeste 8′, Harmonic Flute 4′, Oboe 8′.
Pedal Organ (C-f1): 30 toetsen Bourdon 16′.
Koppelingen: Swell to Great, Great to Pedal, Swell to Pedal.