Wateringen, Hervormde Kerk (Pleinkerk)

Foto’s: Wim Verburg – 2002

Het orgel werd oorspronkelijk gebouwd door de fa. Bätz-Witte & Co., in 1874. Het orgel telde toen 2 klavieren, 9 registers en pedaal. Daar zijn nu nog 7 stemmen van over. In 1958 werd het front vervangen door een toen eigentijds type. Diverse orgelbouwers werkten aan het orgel: Van Leeuwen, Bik, Koch, Huyzer, Scheuerman e.a.
In de jaren 70 van de 21e eeuw waren er veel storingen en lekkages, het elektro-pneumatische systeem voldeed niet meer. Daarom besloot de kerkvoogdij om een geheel nieuw mechanisch orgel te laten bouwen met behouden van het pijpwerk en enkele historische onderdelen. Het orgelfront en enkele stemmen met pijpwerk werd aangekocht vanuit de Nieuwe Kerk te Vlaardingen. In 1983 werd het orgel opgebouwd door fa. Koch.

In 1983 werd het orgel als volgt opgebouwd: nieuwe
kas met het oude front, windladen, mechaniek en regeerwerk met klavier, met behoud van het pijpwerk.

fa. Scheuerman heeft later ook aan het orgel gewerkt; de windvoorziening is verbeterd evenals de intonatie.

De huidige dispositie: (bron: concertprogramma 22-03-2003)

Hoofdwerk: (C-f3)
Prestant 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4 (Witte)
Fluit 4
Quint 2 2/3
Octaaf 2 (Steenkuyl)
Mixtuur 4-5 st.
Cornet 4 st.
Sesquialter 2-3 st.
Fagot 16 (2003)
Trompet 8 (Witte)
Tremulant

Zwelwerk: (C-f3)
Holpijp 8 (Witte)
Gamba 8 (Witte )
Vox celeste 8
Prestant 4
Roerfluit 4 (Witte)
Nasart 2 2/3
Woudfluit 2
Terts 1 3/5
Sifflet 1
Dulciaan 8
Tremulant

Pedaal: (C-f1)
Prestant 16 (hout)
Subbas 16
Octaafbas 8 (Witte)
Gedekt 8
Octaafbas 4 (Witte)
Bazuin 16
Trompet 4 (Van Oeckelen)

3 koppels:
Hoofdwerk – Zwelwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Zwelwerk