Whorlton, Church of Saint Mary

Klik op deze link voor foto’s en een Engelstalige beschrijving.

In 1876 bouwde de firma Harrison & Harrison een nieuw mechanisch sleepladen-orgel met gedecoreerde frontpijpen voor de Church of Saint Mary in Whorlton (Durham). Hierbij werden 5 registers van het voormalige Postill-orgel uit 1865 hergebruikt. Ward breidde het orgel in een onbekend jaar uit. Datzelfde gebeurde later in een onbekend jaar door Nelson & Co. Bij de restauratie in 2003, werden de namen van Ward & Nelson & Co ontdekt aan de binnenzijde van de orgelkas. Deze restauratie werd uitgevoerd door John R. Lightbown uit Morpeth.

Dispositie:

Great: C – g3 Open Diapason 8′ (Harrison & Harrison – bass in orgelkas geplaatst), Open Diapason 8′ (Postill), Stopped Diapason Bass 8′ (Postill – 12 tonig), Clarabella 8′ TC (Postill), Viol da Gamba 8′ (Postill Bell Gamba), Principal 4′, Flute 4′, Fifteenth 2′ (2003 – zie noot 1), Spare (gereserveerd voor Tongwerk).
Swell: C – g3 (in zwelkast) Spare (gereserveerd voor Bourdon), Viola 8′ (Harrison & Harrison – Open Wood open/Stopped in zwelkast), Lieblich Gedact 8′, Salicional 8′ (vermoedelijk van Postill – op naamplaatje staat Dulciana), Principal 4′, Fifteenth 2′ (2003 – zie noot 2), Gamba Oboe 8′, Tremulant.
Pedal: C – e1 Bourdon 16′.
Couplers: Swell to Great, Swell to Pedal, Pedals to Keys.
Accessories: Lever Swell pedal (open or shut), 2 composition pedals to Great.

Further information:
Note 1: Great Fifteenth transferred from Swell in 2003, H&H pipework;
Note 2: Swell Fifteenth installed 2003, s/h pipes,
Stop knob engraved Vox Celestes (sic) provided for by H&H;