Wien, Minoritenkirche “Maria Schnee”

 Foto: Jan Poot © 2015

Het orgel met 20 registers en 2 manualen is geplaatst achter een neogotisch front uit de 19e eeuw en behoort tot de belangrijke historische orgels in Wien (Wenen). Het werd gebouwd volgens het ontwerp van Johann Milani en Ferdinand Hetzendorf, waarbij de pijpen, windladen en de kast van de speeltafel werden gebruikt die afkomstig zijn van een in 1673 gebouwd orgel dat voorheen in de kerk stond en in 1786 door Franz Xaver Chrismann is omgebouwd.  Het orgel is in originele toestand bewaard gebleven  en werd in 1972 gedeeltelijk gerestaureerd door Arnulf Klebel. Sinds 2013 is een nieuwe restauratie nodig en is het orgel onbespeelbaar.

Die Orgel mit 20 Registern und zwei Manualen hinter einem gotisierenden prospekt gehört zu den bedeutenden historischen Orgeln Wiens. Sie wurde nach Plänen von Johann Milani und Ferdinand Hetzendorf unter Verwendung der Pfeifen, der Windladen und des Spieltischgehäuses einer 1673 erbauten Vorgängerorgel von Franz Xaver Chrismann 1786 gebaut. Sie ist weitgehend im Original erhalten und wurde 1972 von Arnulf Klebel teilrestauriert. Derzeit (2013) ist sie restaurierungsbedürftig und fast unspielbar.

Dispositie:

I. Manual: 
Prinzipal 8′
Quintadön 8′
Waldflöte 8′
Octav 4′
Nachthorn 4′
Quint 3′
Superoctav 2′
Mixtur 4 fach
Cimbel 2 fach

II. Manual: 
Copula 8′
Salicional 8′
Prinzipal 4′
Flöten 4′
Octav 2′
Quint 1 1/2′

Pedal: 
Violonbass 16′
Prinzipal 8′
Octavbass 8′
Quintbass 6′
Cornet 3 fach

Koppeln:
II/I