Winstone, Church of Saint Bartholomew

Foto: Neil Marchant © 2009

In de Saint Bartholomew’s Church in Winstone staat een klein mechanisch sleeplade-orgel dat gebouwd is door een onbekende bouwer. Het is een zeldzaam instrument, gebouwd in de jaren 1820-1840. Het heeft slechts twee stemmen. Een Open Diapason 8′ die permanent spreekt, en een Principal 4′ die door middel van een voettrede kan worden ingeschakeld. Beide registers zijn in het onderste octaaf gedekt. De omvang van het manuaal is groot: van contra-G tot c””, waarbij contra-Gis ontbreekt. De firma Bishop & Son restaureerde het orgel in 1984/1985.

Dispositie:

Manual: GG-AA-c4
Open Diapason 8′
Principal 4′