Zwijndrecht, Oude Kerk

Foto’s: Joost J. van Beek

Het orgel in de Oude Kerk te Zwijndrecht

In 1884 werd er voor het eerst een orgel in de Oude Kerk geplaatst. De kosten bedroegen ongeveer fl. 8.000. Het orgel had aanvankelijk 9 sprekende stemmen; verder was er rekening gehouden met een uitbreiding van 6 stemmen. Deze zijn er later bijgebouwd, zij het niet door de oorspronkelijke bouwer Van Gelder uit Leiden, maar door een onbekende orgelbouwer. Dit orgel heeft tot 1959 in de Oude Kerk gestaan. In dat jaar besloot de kerkenraad een nieuw orgel te laten bouwen in de oude historische kas. De keuze viel daarbij op de firma Verweijs uit Amsterdam, adviseur was Koos Bons uit Maassluis. Het nieuwe orgel kreeg een electro-pneumatisch systeem en telde 22 stemmen. De kosten bedroegen ongeveer fl. 30.000.
In 1964 werd de kerk gerestaureerd. Mede als gevolg van de daarbij aangebrachte heteluchtverwarming en het ontbreken van een luchtbevochtigingsinstallatie gingen de windladen van het orgel scheuren en volgde er steeds meer doorspraak.
Na uitvoerig overleg met adviescommissies besloot de kerkvoogdij het orgel te laten restaureren. De opdracht werd gegeven aan orgelbouwer Scheuerman uit Rotterdam, die volkomen slaagde in zijn missie. Op het hoofdwerk kwam er bovendien nog een stem bij, namelijk de prachtige Cornet 4 sterk, zodat het orgel op dit moment beschikt over 23 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal. In 1987 werd het orgel weer in gebruik genomen met een bespeling door adviseur Herman van Vliet en Jac. Vos, de toenmalige hoofdorganist van de kerk. Sedertdien functioneert het orgel vrijwel probleemloos.
In de Oude Kerk vinden regelmatig concerten plaats, waarbij de organisten bijna unaniem zijn in hun lof over de klank van het orgel en de goede akoestiek van de kerk.

De dispositie:

Hoofdwerk (I)  
Prestant 8
Holpijp 8
Quintadena 8
Octaaf 4
Speelfluit 4
Superoctaaf 2
Cornet 4 sterk
Mixtuur 4-6 sterk
Trompet 8

Zwelwerk (II)
Baarpijp 8
Viola di gamba 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Nasard 2 2/3
Nachthoorn 2
Terts 1 3/5
Sesquialter 1-3 sterk
Dulciaan 8

Pedaal
Subbas 16
Prestant 8
Bourdon 8
Octaaf 4
Bombarde 16

Koppelingen en Speelhulpen

I + II, I + II 4, I + II 16,
P + I, P + II, P + II 4

Vrije combinatie
Vaste combinaties: p, mf, f en tutti
Aut. pianopedaalomschakeling
Tremulanten