Blessum, Mariakerk

Foto: ©  Dennis Wubs

De bouwer van het in 1659 gebouwde orgel in de Mariakerk in Blessum is eigenlijk niet bekend. Aangenomen wordt dat Willem Meinderts of Meijnerts uit Berlikum het orgel heeft gebouwd. Volgens Knock had het 6 stemmen en een kort octaaf. Michaël Schwartzburg breidde het orgel in 1738 uit met een Quint. In 1789 breidde Johannes Sporeman de klavieromvang uit. In 1809 werd het orgel gerestaureerd door Albertus Johannes van Gruisen. Hij plaatste het instrument wat meer naar voren en verving de Prestant 8′ door een Viola di Gamba 8′. De Sifflet 1′ werd opgeschoven tot een Woudfluit 2′. In 1900 restaureerde Bakker & Timmenga het orgel. Zij vervingen de windvoorziening en vervingen de Mixtuur door een Violon 8′. Begin jaren negentig was het orgel zeer ernstig in verval geraakt. In 1996 – 1997 werd het gerestaureerd en gereconstrueerd naar de toestand van 1789. Adviseur was Jan Jongepier. Het instrument is in een 1/5 komma middentoon gestemd en de toonhoogte is a’ = 425 Hz.

Manuaal: C – f”’
Holpijp 8′
Viool de Gamba 8′ (discant) – 1809
Prestant 4′
Fluit Does 4′
Quint 3′ – 1738
Octaaf 2′
Sifflet 1′ – 1659/1997

Mixtuur II-III sterk – 1997

Pedaal: C – g
Aangehangen