Brescia, Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo

Klik op deze link naar Wikimedia Commons voor een foto van het orgel

Pacifico Inzoli bouwde in 1888 een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo in Brescia (Brescia) Lombardia, Italië. Het instrument heeft 21 stemmen, 2 manualen en een vrij pedaal.

Dispositie:

I – Grand’Organo: C – g3
Principale 16′
Principale 8′
Ottava 4′
Decimaquinta 2′
Ripieno 4 file
Violinzoli 8′
Tromba 8′
Flauto 8′
Dulciana 4′

II – Espressivo: C – g3
Flauto 8′
Bordone 8′
Flauto 4′
Viola 8′
Viola II 8′
Viola 4′
Concerto viole 8′
Celeste 8′

Pedale: C – d1
Contrabbasso 16′
Bordone 16′
Violone 8′
Basso 8′