Catania, Chiesa di San Nicolò l’Arena

Klik op deze link voor een foto van het orgel

Donato del Piano bouwde in 1755/1767 een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Chiesa di San Nicolò l’Arena in Catania (Catania) Sicilië. Het heeft 2916 pijpen en 76 registers. Uniek detail is dat het instrument 3 speeltafels heeft. Een driemanuaals speeltafel in het midden en 2 1 manuaals aan weerszijden van de grote speeltafel. Op elke speeltafel is een ander deel van het instrument te bespelen.

Dispositie:

Consolle di sinistra: C – f3
1 Flauto di legno I
2 Flauto ottaviante I 8′
3 Flauto ottaviante II 8′
4 Flauto ottaviante III 8′
5 Flauto I c
6 Flauto I c♯
7 Flauto II
8 Flauto III
9 Flauto IV
10 Flauto V
11 Flauto VI
12 Flauto VII
13 Flauto VIII
14 Principale I
15 Principale II
16 Flauto di legno I
17 Prolung. Sop.
18 Ottava
19 Decimanona
20 Vigesimaseconda
21 Flauto di legno II

Consolle centrale: C – f3
22 Tromboncini
23 Principale
24 Voce umana
25 Flauto ottaviante
26 Principale II
27 Flauto a cuspide I
28 Flauto di legno bassi
29 Flauto di legno soprani
30 Flauto a cuspide II
31 Flauto cavo I
32 Flauto cavo II
33 Flauto a cuspide III
34 Ottava
35 Quintadecima
36 Decimanona
— Contrabbassi al pedale 16′
37 Principale I 16′
38 Principale II 16′
39 Principale I soprani 8′
40 Principale II 8′
41 Ottava
42 Quintadecima
43 Decimanona I
44 Decimanona II
45 Vigesimaseconda I
46 Vigesimaseconda II
47 Vigesimasesta I
48 Vigesimasesta II
49 Vigesimanona I
50 Vigesimanona II

Consolle di destra: C – f3
51 Principale
52 Principale
53 Flauto
54 Voce umana
55 Prolung. Sop.
56 Flauto ottaviante
57 Flauto
58 Flauto
59 Piva
60 Flauto ottaviante I
61 Flauto ottaviante II
62 Flauto a cuspide
63 Principale I
64 Voce umana
65 Principale II
66 Flauto in VIII
67 Flauto in VIII a cuspide
68 Flauto ottaviante in ottava
69 Flauto di legno
70 Flauto ottaviante in ottava II
71 Flauto a cuspide II
72 Piva

Accessori: 
Tiratutti nella consolle centrale
Accoppiamento fra consolle centrale e laterali
Uccelliera
Banda turca
Grancassa