Ede, Beatrixkerk, koororgel

Foto’s: Wim Verburg © 2004

Klik op onderstaande hyperlinks om geluiden van het orgel te kunnen
horen:
Registers van het orgel
WV speelt 3 delen uit de Suite h-moll van F.W. Zachow
WV speelt werken van Walther en Zachow

De dispositie van het Van de Kooi-orgel: (ca.1992)

Manuaal: (C-f3)
Holpijp 8 (B/D)
Gamba 8 (D)
Fluit 4 (B/D)
Octaaf 2 (B/D)
Flageolet 1 (B/D)
Forte (bedient de zwelkast)
geen pedaal