Gouda, Oud-Katholieke Kerk van de H. Johannes de Doper

Foto’s: Michiel van ’t Einde © 2013

In de Oud-Katholieke Kerk te Gouda (Zuid-Holland), een voormalige schuilkerk uit 1630 (waarvan de gebouwen in aanleg dateren uit 1342!), bouwde Mitterreither in 1778 een orgel met negen registers en aangehangen pedaal. In de loop van de tijd is het instrument behoorlijk gewijzigd. In 1918 bouwde Stangenberger in feite een nieuw mechanisch sleepladen-orgel in de oude kas, die ook werd vergroot. Nog twee registers zijn oorspronkelijk. Slooff heeft het orgel in onderhoud, en voerde in 1984 een restauratie uit. Hierbij werd het instrument technisch geheel hersteld. Ook werden nieuwe frontpijpen gemaakt en is een Quint toegevoegd aan het Hoofdwerk. Op 26 oktober 1984 nam men het orgel weer in gebruik met een bespeling door Eveline M. Jansen. In de jaren 2007/2008 voerde Adema een nieuwe grondige restauratie uit. Het orgel werd op 20 september 2008 weer in gebruik genomen. Hierbij gaf organist Mark Lippe een kort concert.

Dispositie:

Ondermanuaal: C – f3 Bourdon 16′, Prestant 8′, Roerfluit 8′, Octaaf 4′, Quint 3′ – 1984, Woudfluit 2′.
Bovenmanuaal: C – f3 Gamba 8′, Holpijp 8′, Fluit 4′.
Pedaal: C – f1 Subbas 16′ – transmissie.
Couplers: Ondermanuaal – Bovenmanuaal, Pedaal – Bovenmanuaal, Pedaal – Ondermanuaal (voetkoppel).