IJmuiden, De Nieuwe Kerk, koororgel

Foto’s: Martin Rijke
info: http://www.denieuwekerk.nl

Om muziek van dit orgel te beluisteren, klik op de afspeellijst hieronder. Organist: Martin Rijke

Op aanwijzing van Ds. Creutzberg, die de belangrijkste inbreng bij de kerkbouw heeft gehad, bouwde de firma Maarschalkerweerd uit Utrecht het koororgel ter ondersteuning van de cantorij en tot eerherstel van de Avondmaalsviering in de Apsis ( = overwelfde koorruimte).
Vanaf 1960 behoefd het koororgel dringend restauratie, maar zoals vaak vormen de financiën een struikelblok.
Er is toen gekozen voor nieuwbouw, waarbij gebruik gemaakt zou worden van enkele registers van het koororgel, wel moest het koororgel bruikbaar blijven voor het begeleiden van koren.
In 1964 is het Hoofdorgel in gebruik genomen.
De toestand van het koororgel verslechterde met de jaren, en vanaf ca.1986 was het instrument onbruikbaar geworden.
In 1990 worden er voorbereidingen getroffen voor restauratie van dit instrument. Voor de registers die overgeplaatst waren naar het Hoofdorgel moest vervanging komen. Die vervanging wordt uiteindelijk gevonden in het orgel van de St. Jozefskerk te Amsterdam, een te liquideren parochiekerk van het Bisdom Haarlem.
Bemiddelaar bij de aanschaf van dit orgel was dhr. J. Ruig. Het hele instrument is aangeschaft voor fl. 2000,=, maar onder bepaalde voorwaarden, een van die voorwaarden was dat alle onderdelen die overblijven verkocht mochten worden, van deze opbrengsten mochten we de helft behouden, en de andere helft was voor de St. Jozefskerk. De restauratie werd uitgevoerd door vrijwilligers, onder de bezielende leiding van dhr. E. van Beilen.
In 1993 is het koororgel in ere hersteld.

Dispositie:

Man I:
bourdon 16′
prestant 8′
salicionaal 8′
flute harm. 8′
octaaf 4′
basson hobo 8′
koppels:
man I+II
man I super
man I+II super
man I+II sub

Man II:
Viola di Gamba 8′
Viox Celeste 8′
Holpijp 8′
Quintadeen 8′
Violine 4′
Roerfluit 4′
Nasard 2 2/3 ‘
Woudfluit 2
Terts 1 3/5 ‘
Trompet 8’

Pedaal:
Subbas 16′
Octaafbas 8′
koppels:
ped+ I
ped+ II