London, Church of Saint Clement, Eastcheap (City)

Foto: John Salmon © 2008

Tijdens de stadsbrand in 1666 in de oude stad Londen ging ook de oude kerk van Saint Clement near Eastcheap verloren. Christopher Wren ontwierp het huidige gebouw dat in 1686 opgeleverd is. Het orgel in de kerk was oorspronkelijk een mechanisch sleepladen-orgel uit 1696, dat hoogstwaarschijnlijk door Renatus Harris is gebouwd. Harris voerde ook het onderhoud uit in de eerste jaren. Het was een tweeklaviers orgel zonder pedaal. Het orgel is in de loop van de tijd ingrijpend gewijzigd. Oorspronkelijk stond het instrument op een galerij aan de westzijde van de kerk. De kas was versierd met twee mijters en een kroon. Het had twee manualen. In de eerste helft van de achttiende eeuw is het orgel uitgebreid met een derde manuaal, een Swell Organ, mogelijk door Abraham Jordan. In 1872 werd het orgel overgeplaatst door Gray & Davidson naar de zuidbeuk van de kerk, in verband met een verbouwing van het kerkinterieur volgens plannen van William Butterfield. Henry Wedlake kreeg het onderhoud van het orgel hierna onder zijn hoede. Wedlake breidde het pedaal uit met een Bourdon 16′. Er volgde een ingrijpende verbouwing door Wedlake in 1889, waarbij het orgel herbouwd is, gebruik makend van de oude kas en een deel van het pijpwerk. Adviseurs bij deze werkzaamheden waren dr. E.J. Hopkins en de organist van de kerk sinds 1885, Charles William Pearce. In 1926 werd het instrument gewijzigd door Walker. Hill, Norman & Beard voerden in 1936 en 1946 ook wijzigingen uit. In 1936 plaatsten zij het orgel terug naar de westzijde van de kerk, waar het direct boven de ingang kwam te staan. In het koor van de kerk werd een nieuwe vrijstaande speeltafel geplaatst. Hill, Norman & Beard restaureerden het orgel in 1971, waarbij ze diverse barokke ingrepen deden en het orgel opnieuw intoneerden. De elektrische tractuur en de vrijstaande speeltafel zijn wel gehandhaafd. Het orgel heeft sleepladen.

Dispositie:

Great Organ: C – c””  Choir Organ: C – c””   Swell Organ: C – c””   Pedal Organ: C – f’ 
Bourdon 16′ Lieblich Gedackt 8′ Lieblich Bourdon 16′ Acoustic Bass 32′
Open Diapason 8′ Flute 4′ Open Diapason 8′ Open Diapason 16′
Stopped Diapason 8′ Principal 2′ Lieblich Gedackt 8′ Bourdon 16′
Principal 4′ Larigot 1 1/3′ Echo Gamba 8′ Lieblich Bourdon 16′ – from Swell
Stopped Flute 4′ Cymbel 3 ranks (29.33.36) Voix Celestes 8′ Octave 8′
Twelfth 2 2/3′ Trumpet 8′ – from Great Gemshorn 4′ Bass Flute 8′
Fifteenth 2′ Clarinet 8′ Fifteenth 2′ Ophicleide  16′ – extension from Great
Mixture 3 ranks (19.22.26) Tremulant   Mixture 3 ranks (22.26.29) Contra Fagotto 16′ – from Swell
Trumpet 8′     Contra Fagotto 16′ Schalmei 4′
        Cornopean 8′    
        Oboe 8′    
        Tremulant