Oudeschild, Zeemanskerk

Foto’s: Simon den Hartigh

Het Orgel van de N.H. Kerk te Oudeschild (Texel) Bron: Simon den Hartigh

Het orgel is afkomstig uit de Hervormde Kerk te Wijngaarden en werd daar in 1934 door de Fa. Standaard geplaatst.
De tractuur is mechanisch en het pijpwerk is van onbekende herkomst.
Door de kerkrestauratie in te Wijngaarden, rond 1980, is het orgel (tot heden om onverklaarbare reden (sdh)) verplaatst naar Oudenschild
en door dhr. L. Schouten van een nieuwe orgelkas voorzien. Het
orgel werd in 1997 uitgebreid met een Nasard 2 2/3vt en een
Clarinet 8vt van Engelse makelij.
Orgelbouwer Mense Ruiter te Zuidwolde verzorgde de herintonatie in 1983 en ook in 1997.

Stemming gelijkzwevend.
Toonhoogte A 440Hz.

Dispositie:

Prestant 8’
Holpijp 8’
Viola di Gamba 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Nasard 2 2/3’ (1997)
Octaaf 2’
Cornet 3st.
Clarinet 8’ (1997)

Pedaal aangehangen
Technische gegevens
Manuaalomvang C-f”’
Pedaalomvang C-c’
Tractuur: Mechanische sleeplade

In de brochure van de “Protestantse Waddengemeente Texel” staat het volgende over het orgel vermeld;
Het orgelfront heeft geen sprekende pijpen, het is namelijk geheel opgetrokken uit beschilderd vurenhout. Het werd gebouwd in 1887. De gemeentezang werd vanaf dat moment begeleid door de klanken van een harmonium. Het pijporgel dat zich nu achter dit front bevindt, werd gebouwd in 1932 (1934?(sdh)) en pas in 1982 in een nogal deplorabele toestand, door de kerkvoogdij opgekocht. Een inwoner van Oudenschild, dhr. L. Schouten, heeft het daarna grondig gerestaureerd en met enkele registers uitgebreid (1997?(sdh)). Een jaar later kon het in gebruik worden genomen.