Blauwkapel, Kerk te Blaucapel (Fort Blauwkapel)

Foto’s: Frans Sellies © 2006

Het Vlaamse orgel werd gebouwd door Jacob van Eynde in 1711. Het orgel heeft 1 manuaal en geen pedaal. In 1961 werd dit orgel door dit kerkje aangeschaft. Het orgel is afkomstig uit de parochiekerk
Sint Maria te Aalten in België. In 1968 werd het orgel grondig gerestaureerd door de fa. de Koff, die ook de oorspronkelijke dispositie en toonhoogte (a’= 415 Hz) reconstrueerde. Inmiddels is het orgel weer (nodig) aan restauratie toe.

De dispositie van het orgel:

Manuaal (C-f3)

Clairon 4vt B
Furniture II
Cornet III
Prestant 4vt
Trompette 8vt D
Doublette 2vt
Flute 4vt
Bourdon 8vt
Tremblant

Deling B/D: c1/ cis1