Cambridge MA, Christ Church Episcopal, Chamber Organ

Foto’s: Andrew & Jane Wood © 2017

In Christ Church staat op een kleine galerij aan de achterzijde van de kerk een kamerorgel met mechanische tractuur en sleepladen. Het is gebouwd door William Gray in 1805. Het is in 1998 gerestaureerd door Wissinger uit Portsmouth. Het orgel is eigendom van Harvard University, maar is al sinds 1977 in bruikleen.

Dispositie:

Manual: Stopped Diapason 8′ (B/D), Open Diapason 8′ (vanaf c°), Dulciana 8′ (discant) – In zwelkast, Principal 4′, Flute 4′, Fifteenth 2′, Sesquialtera 2 ranks (bas), Cornet 3 ranks (discant), Oboe 8′ (discant) – In zwelkast.