Winschoten, Evangelisch Lutherse kerk

Foto: ©  Dennis Wubs

In de Evangelisch Lutherse Kerk van Winschoten bevindt zich een kabinetorgel uit 1768, gebouwd door Hendrik Blötz. Het is vermoedelijk gebouwd voor de omgeving Amsterdam-Haarlem. In 1871 stemde Van Ingen het instrument. In 1879 werd het in de Doopsgezinde Kerk van Hallum geplaatst. De firma Van Dam reviseerde het instrument. Er werd een nieuw klavier gemaakt, de deuren werden verwijderd en de kas is enkele centimeters verhoogd, zodat de frontpijpen rechtop in het front konden staan. Van Dam verving de houten pijpen van de Holpijp vanaf c” door metalen pijpwerk, en ook werd de Terts in de Sesquialter door Van Dam geplaatst. In 1909 verhuisde het instrument naar Winschoten. Hier bleef het orgel in ongewijzigde toestand in de kerk staan. Uiteindelijk was het vrijwel niet meer te bespelen. Vanwege de historische waarde (het enige Blötz-orgel dat nog bestaat) is onder advies van Klaas Bolt een restauratie uitgevoerd door de firma De Graaf. Op 29 oktober 1975 is het instrument weer in gebruik genomen. De windlade is een sleeplade. De toonhoogte is a’ = 435 Hz  en de winddruk is 70 mm waterkolom. Het instrument heeft een Werckmeister-stemming.

Dispositie:

Manuaal: C – e3 Prestant 8′ (discant), Holpijp 8′ (B/D), Prestant 4′ (B/D), Fluit 4′, Quint Fluit 3′ (bas), Octaaf 2′, Sesquialtera II sterk (discant).
Speelhulpen: Ventiel.