Doorn, Kampwegkerk, Hoofdorgel

Foto’s: Wim Verburg © 2008

Hieronder kunt u klikken om de klank van het orgel te horen:
De registers
WV speelt partita over “Neem mijn leven, laat het, Heer”
WV speelt barokmuziek
WV speelt eigen werk en muziek van Zipoli

Het orgel is gebouwd door Standaart in 1913, en gewijzigd in 1963.
Het orgel heeft vroeger op de westgalerij gestaan, maar is verhuisd naar de huidige plek.

Geschiedenis van het orgel:

   
Het kerkorgel is gebouwd in 1913 door de Rotterdamse orgelbouwer A. Standaart
en werd geplaatst tegen de noordgevel boven de preekstoel.
Het was één eenklaviers-orgel met pedaal en een pneumatisch besturingssysteem,
dat toen erg in opkomst was.
De bekende Utrechtse Domkerk-organist Johan Wagenaar heeft het orgel op vrijdag
26 september (1913) ingewijd en was vol lof over het orgel, de klank en de orgelbouwer.
Bij oplevering had het orgel de volgende dispositie:
Manuaal:                          Pedaal:
Prestant 8                         Subbas 16
Bourdon 16
Roerfluit 8
Viola di Gamba 8
Voix céleste 8
Octaaf 4
Fluit dolce 4
Woudfluit 2
Cornet 5 sterk
Trompet 8
Natuurlijk ontbraken niet de nodige speelhulpen: koppel Ped.-Manuaal,
vaste combinaties: p, f, tutti (volspel)
Volgens een artikel in de Stichtsche Courant, 29 september 1913, was het orgel
groot en sterk genoeg voor het toenmalige kerkgebouw. Voor de inwijding van het orgel had men dhr. Joh. Wagenaar, organist van de
Domkerk te Utrecht, bereid gevonden om een bespeling te verzorgen.
Toen in 1963 de kerk vergroot moest worden, werd de Griekse kruisvorm van de kerk verlengd en kreeg de kerk de Latijnse kruisvorm.
Het orgel werd verplaatst naar de zijwand van de hoofdas en moest daardoor totaal verbouwd en aangepast worden. Het pneumatische besturingssysteem, dat in de loop der jaren te traag bleek, werd gecombineerd met een elektrische besturing, waardoor
het geheel wat “vlotter” bespeelbaar werd. Ook verdwenen er wat registers en kwamen er wat andere registers bij, zodat de elektrische speeltafel werd uitgevoerd met twee klavieren. De wijzigingen in dispositie en de verdere verbouwingen hebben het oorspronkelijke karakter van het orgel flink veranderd. Tevens is toen het karakteristieke Standaartfront vervangen door een front van moderne makelij.
Hoe de vorm van het Standaartfront er vroeger uitgezien heeft, is nu nog te zien in Lopikerkapel, Hervormde Kerk. Ook het snijwerk en de ornamentiek zijn (grotendeels) identiek.
In 1996 is er een renovatiebeurt geweest, dat was veel goedkoper dan een nieuw orgel. Daarbij is de klank zoveel mogelijk weer teruggebracht naar dat van het oorspronkelijke orgel; dat kon omdat er nog bandopnamen waren van vóór 1963.
Ook zijn er tijdens de laatste renovatie verbeteringen aangebracht, waardoor het orgel weer jaren mee kan, alhoewel het elektro-pneumatische besturingssysteem zeer onderhoudsgevoelig blijft.
De laatste jaren (vooral vanaf 1998)  vindt er een herwaardering plaats van het orgeloeuvre van Standaart; orgels van Standaart werden vroeger snel verwijderd, maar inmiddels worden orgels van Standaart weer nauwkeurig hersteld en gerepareerd, zeker als die orgels ook ouder pijpwerk bevatten. Ook is er een voorzichtige waardering van (elektro-)pneumatische besturingssystemen, vooral waar deze nauwkeurig, snel en onderhoudsvriendelijk zijn. De Kampwegkerk is in 2009 gesloten. Het hoofdorgel is verkocht aan een particulier in Uddel, die diverse onderdelen gebruikt heeft voor zijn eigen huispijporgel. Inmiddels staat dat huispijporgel ook te koop!
Met dank aan: dhr. F. van Klaveren, die mij van de benodigde info voorzag