Rolde, Jacobuskerk

 

Het orgel in de kerk van Rolde is een zogenaamd balustradeorgel. Dit houdt in dat de speeltafel (de klavieren) aan de zijkant van het instrument zijn geplaatst en dat de twee windladen voor het pijpwerk van het hoofdwerk en het 2e klavier boven elkaar liggen, zodat voor wat betreft het 2e klavier van een bovenwerk sprake is. De pedaalkast staat achter het instrument opgesteld tegen de torenmuur.

In 1820 is het orgel gebouwd in een traditionele Westfaalse orgelbouwstijl. Een mogelijke bouwer zou J.Ambrost kunnen zijn uit Gelderland. Een vergelijkbaar instrument is te vinden in de Nederlands Hervormd
Kerk te Haaksbergen. Deze is door Hohnhof gebouwd en was erfgenaam van de laatste orgelmaker van het geslacht van Ambrost

Het orgel is in 1847 aangekocht voor f 1200,— als een geschenk van de toenmalige predikant Ds C. Brouwer. Het werd uit Harlingen per schip aangevoerd en geplaatst in de kerk door H.J. Langendijk in onderaanneming bij de orgelbouwer P. van Oeckelen uit Haren. Op 28 november 1847 werd het plechtig ingewijd door de predikant Ds F.J. Borgesius.

Boven de speeltafel is een bord bevestigd waarop het een en ander hierover te lezen is. In de loop der jaren is herhaaldelijk aan het orgel gerestaureerd, zodat het oorspronkelijk romantisch opgezette instrument een neobarokke klank heeft. Bij de restauratie in 1955, door de fa. Leeflang, is het aantal registers met één stem (type kromhoorn 8 vt) uitgebreid. Eind zeventiger jaren is het orgel grondig gerestaureerd. Dit hield onder meer in:

–   vervanging van het klavier, mechanische tractuur en
regeerwerk
–   vervanging van de windlade van het bovenwerk en
pedaal
–    restauratie van de hoofdwerklade

Voor de huidige restauratieplannen, klik hier

(klik voor meer info op: www.rolderkerk.nl )

Dispositie tot 2011:

Hoofdwerk:
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Ged. Fluit 4
Woudfluit 2
Mixtuur 2-4 sterk
Sesquialter 2 sterk
Trompet 8

Bovenwerk:
Prestant 8 D
Roerfluit 8
Quintadena 8
Prestant 4
Flute dolce 4
Spitsfluit 2 2/3
Octaaf 2
Speelfluit 2
Scherp 3-4 sterk
Kromhoorn 8

Pedaal:
Subbas 16
Octaafbas 8
Gedekt 8
Koraalbas 4
Bazuin 16

Met dank aan:
Bert Scheepstra

Huidige dispositie:

Hoofdwerk:
Prestant 16′ (discant)
Prestant 8′ – oud/1955
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Fluit 2′
Mixtuur II-III sterk (2′) – oud/2012
Trompet 8′ – 2012

Bovenwerk:
Prestant 8′ (discant) – 19e eeuw
Fluit Doux 8′ – oud/1955/2012
Prestant 4′ – oud/1955/2012
Fluit 4′
Spitsfluit 4′ (discant)
Nasard 3′ – 2012
Superoctaaf 2′
Gemshoorn 2′
Terts 1 3/5′ – 2012
Dulciaan 8′ – 2012

Pedaal:
Bourdon 16′ – 1979
Prestant 8′ – 1979
Octaaf 4′ – oud/1955
Bazuin 16′ – 2012
Trompet 8′ – 2012

Koppelingen:
Manuaalkoppel – schuifkoppel
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Bovenwerk

Speelhulpen:
Tremulant