Leuven, Sint Pieterskerk, Hoofdorgel

Foto’s: Dick Sanderman © 2006

  • De firma Maurice Delmotte heeft in 1935 een orgel gebouwd voor de Paleiskerk van ’t Katholiek Leven op het terrein van de Wereldtentoonstelling in Brussel.
  • Na de tentoonstelling werd het orgel eigendom van prins Karel van België.
  • In 1951 werd in de van oorlogsschade herstelde Sint Pieterskerk in Leuven een elektro-pneumatisch kegelladen-orgel geplaatst, dat rond 1935 gebouwd is door Maurice Delmotte. De parochie schonk het nieuwe orgel aan ere-deken Bauts ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum. Vandaar het opschrift 1901 Decano jubilante 1951. Het orgel is op 2 september 1951 gewijd. Het werd hierbij door Edgard De Laet bespeeld.
  • Het orgel werd in 2019 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw uit Ittervoort (NL). Naast een algeheel nazicht en herstel werden ook volgende ingrepen doorgevoerd :
  • De toonhoogte werd gecorrigeerd. Het orgel werd bij de verhuis naar Leuven om onduidelijke redenen ongeveer een halve toon te hoog gestemd.
  • Het pedaal werd uitgebreid met drie nieuwe registers.
  • De elektrische connectie tussen speeltafel en orgel werd vernieuwd.
  • De speeltafel kreeg een Setzer systeem
  • De klankuitstraling naar de kerk werd verbeterd.
  • De dynamiek van de zwelkasten  werd geoptimaliseerd.

Huidige dispositie:

Pédale
Soubasse 32 (V)
Flûte 16 (V)
Contrebasse 16
Sousbasse 16
Flûte 8
Flûte 4
Bombarde 16 (V)
Trompette 16
Trompette 8
Clairon 4

Positif
Flûte 8
Gambe 8
Flûte 4
Fourniture III
Basson-Hautbois 8
Cromorne 8

Octave Grave P
 Octave Aiguë P
 Trémolo

Récit
Diapason 8
Bourdon 8
Salicional 8
Voix Céleste 8
Flûte 4
Quinte 2 2/3
Octave 2
Tierce
Cornet
Trompette 16
Trompette 8
Clairon 4
Voix Humaine 8

 Octave Grave R
Octave Aiguë R
Trémolo

Grand Orgue
Bourdon 16
Montre 8
Flûte Harmonique 8
Prestant 4

Octave Aiguë GO

De dispositie van het Delmotte-orgel: (1935)tot 2019

Hoofdwerk:
Bourdon 16
Montre 8
Flûte Harmonique 8
Prestant 4

Positif:
Flûte 8
Gambe 8
Flûte 4
Fourniture III
Basson-Hautbois 8
Cromorne 8
Trémolo

Récit:
Diapason 8
Bourdon 8
Salicional 8
Voix Céleste 8
Flûte 4
Quinte 2 2/3
Octave 2
Tierce
Cornet
Trompette 16
Trompette 8
Voix Humaine 8
Clairon 4
Trémolo

Pédale:
Contrebasse 16
Soubasse 16
Flûte 8
Flûte 4
Trompette 16
Clairon 4

HW+HW 4, Pos+Pos 16
Pos+Pos 4, R+R 16, R+R 4
De andere, normale koppels: HW + Pos, Ped. + HW, Ped + Pos.