Aarlanderveen, Christelijke Gereformeerde Kerk

Foto: Alexander Vermeulen © 2015

Onze gemeente bezit een pijporgel van grote historische waarde. Het werd vermoedelijk omstreeks 1765 gebouwd door de Goudse orgelbouwer H.H. Hess. Waar het orgel na de bouw werd geplaatst, is niet meer te achterhalen. Wel is bekend dat het orgel in 1815 door ene Jhr. Van Teylingen, ambachtsheer van Kamerik, geschonken werd aan de Ned. Hervormde gemeente te Kamerik. Deze jonkheer betaalde toen voor het orgel 700 gulden. In 1898 werd het orgel voor 300 gulden aangekocht door de Chr. Geref. Kerk van Aarlanderveen. Het pijporgel van bijna 250 jaar oud doet nu nog steeds dienst bij de begeleiding van de gemeentezang. In de loop van de jaren was door ondeskundig onderhoud de toestand van het pijporgel dermate slecht geworden, dat men besloot tegelijk met de nieuwbouw van de kerk in 1970 het orgel te restaureren en uit te breiden met een zelfstandig pedaal. In 1982 en in 2011 werden grote restauraties aan het orgel uitgevoerd door de fa. Hendriksen en Reitsma te Nunspeet, die tevens verbeteringen aanbrachten met betrekking tot het historisch karakter van het orgel.

Dispositie:

Manuaal:
Prestant 4’
Prestant 8’(B)
Holpijp 8′
Prestant 8′ (Disc.)
Fluit 4′
Prestantquint 3′
Octaaf 2′
Cornet 3 st.
Mixtuur 2-3 st.

Pedaal: 
Subbas 16′
Koppel
Tremulant