Agliate, Basilica dei Santi Pietro e Paolo

Klik op deze link naar Wikimedia Commons voor een foto van het orgel

In 1883 bouwde Giuseppe Bernasconi een nieuw mechanisch sleepladen-orgel met 28 stemmen, 1 manuaal en een vrij pedaal voor de Basilica dei Santi Pietro e Paolo in Agliate (Monza della Brianza) Lombardia, Italië

Dispositie:

Manuale: C – a3 (58 toetsen)
Colonna di sinistra – Concerto:
Flutta 8′ Soprani
Tromba 8′ Soprani
Fagotto 8′ Bassi
Corno inglese 16′ Soprani
Violoncello 4′ Bassi
Viola 8′ Bassi
Ottavino 2′ Soprani
Flauto in VIII 4′ Soprani
Flauto in XII 2.2/3′
Voce umana 8′

Colonna di destra – Ripieno:
Principale 16′ Bassi
Principale 16′ Soprani
Principale I 8′ Bassi
Principale I 8′ Soprani
Principale II 8′ Bassi
Principale II 8′ Soprani
Ottava 4′ Bassi
Ottava 4′ Soprani
XV 2′ Bassi
XV 2′ Soprani
XIX 1.1/3′
XXII 1′
XXVI – XXIX 2/3′
XXXIII – XXXVI – XL – XLIII 1/3′

Pedale: C – e° (17 toetsen)
Tromboni 8′ (al Pedale)
Bassi armonici 8′ (al Pedale)
Timballi 12′ (al Pedale)
Contrabbassi 16′ (al Pedale)