Amsterdam, Westerkerk, Ds. H. A. Visser-orgel

Foto’s: © jancoschout@solcon.nl

De dispositie van het Flentrop-orgel: (1963)

Hoofdwerk 
Holpijp 8
Prestant 4
Gemshoorn 4
Octaaf 2
Sesquialter II
Mixtuur III- IV

Zwelwerk:
Holpijp 8
Open Fluit 4
Nachthoorn 2
Cymbel I-II
Regaal 8
Tremulant

Pedaal 
Subbas 16

3 koppels