Breukelen, Hervormde Kerk

Foto’s: Wim Verburg

Het Bätz-orgel (1787), 2e klavier Witte (1860)

In deze kerk speelde Wilbert Berendsen:

–    Carl. P.E. Bach, Sonata g-moll, Wq 70/6, alle 3 delen.
–    J.S. Bach, Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 721
–    J.S. Bach, Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731
–    F. Mendelssohn-Bartholdy, Sonate III in A-dur, opus 65,3

De dispositie:

Manuaal: C – f3 Bourdon 16′, Prestant 8′, Holpijp 8′, Quintadeen 8′ bas, Octaaf 4′, Fluit 4′ B/D, Quint 3′ B/D, Octaaf 2′ B/D, Sexquialter 4′ D, Cornet 5 st. D, Mixtuur 4-8 st. D, Trompet 8′ B/D, Tremulant.
Manuaal 2: C – f3 Holfluit 8′, Viola di Gamba 8’*, Roerfluit 4′.
Pedaal: C – d1 Aangehangen.

*: C-B in holpijp