Delft, Oude Kerk, Noorderzijbeukorgel

Informatie over de kerk en over de concerten die in deze kerk plaatsvinden, vindt u op www.kerkconcertendelft.nl

De dispositie van het Witte-orgel: (1873, oorspronkelijk gebouwd voor de Armenkerk te Delft)

Manuaal: (C-f3)
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Octaaf 2
Mixtuur II-IV st.
pedaal (C-d1) aangehangen