Ellwangen, St Vituskirche, Chororgel

Foto: Dick Sanderman © 2007

Het orgel in de Sankt Vituskirche in Ellwangen is in een onbekend jaar gebouwd door Freiburger Orgelbau August Späth.

Manual:
Gedackt 8´ B/D
Rohrflöte 4´ B/D
Prinzipal 2´ B/D
Quinte 1 1/3´ B/D
Scharff III 1´ B/D

Pedal:
Subbass 16´
Pedalkoppel