Elspeet, Gereformeerde Gemeente, gebouw De Nachtegaal

Foto: Bart Abbes, situatie zoals in Creil.
Info: stichting orgelcultuur Flevoland

Dit orgel is in 1965 gebouwd voor de Bethelkerk te Assen. Tevens is
het nog eens verhuisd naar de Geref.kerk te Stadskanaal, alvorens het in 1980 in Creil is geplaats. Dit kerkgebouw is gesloten en verkocht aan een particulier. Het orgel is bij sluiting verplaatst naar de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk te Nagele in het gebouw van de voormalige Ned.Herv. Kerk. Bij de overplaatsing door Klaas Kapitein
is de Dulciaan 16 van het Pedaal vervangen door een Subbas 16.
Momenteel (2009) is het orgel verkocht aan de Gereformeerde Gemeente in Elspeet die het in hun bijgebouw de Nachtegaal hebben geplaatst. Hierbij werd de kas verlaagd en de grootste pijpen gekropt. Ook werden de orgelluiken verwijderd.

Dispositie:

Manuaal: (C-g3)
Gedekt 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Octaaf 2
Cimbel 2 st.

Pedaal: (C-d1)
Subbas 16