Franeker, Sint Franciscuskerk, koororgel

Als koororgel stond in de Grote Kerk te Harlingen een klein positief van Flentrop met een groene kas. Het bouwjaar is 1977. Dit type instrumenten werd rond 1980 geleverd. In 2008 werd dit orgeltje overgeplaatst naar de Sint Franciscuskerk in Franeker.

De dispositie:

Manuaal:
Holpijp 8
Fluit 4
Octaaf 2
Pedaal: Aangehangen.